Skip to main content

Kurumsal

Veri İşleme Ek Bilgilendirme

BİLGİNLER KURUMSAL

Veri İşleme Ek Bilgilendirme

Bu Veri İşleme Ek Bilgilendirme, Bilginler Turizm İnş. ve Ticaret A.Ş. Kullanım Koşulları ve Şartları’nın hükümlerine tabidir. Bu Veri İşleme Eki’nde tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Kullanım Koşulları ve Şartları’nda belirtilen anlamlara sahiptir.

Bilgi: Bu Veri İşleme Ek Bilgilendirme, Kullanım Koşulları ve Şartları’nın bir ek dökümanıdır.

1. Ek Tanımlar

Aşağıdaki tanımlar yalnızca bu Veri İşleme Eki için geçerlidir:
A. “kontrolör”, “veri sahibi”, “kişisel veriler”, “işlem”, “işleyen” ve “işleyen” terimleri AB Veri Koruma Kanununda bu terimlere verilen anlamlara sahiptir.
B. “İhlal”, Bilginler’in Kontrollü Verilerinizi saklayan ekipmanına veya tesislerine erişimle sonuçlanan Güvenlik Önlemlerinin ihlali ve Kontrollü Verilerinizin kazara veya yasa dışı olarak imha edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz ifşa edilmesi veya bunlara erişim sağlanması anlamına gelir. Sizin adınıza Bilginler tarafından iletilen, saklanan veya işlenen veriler ve Hizmetler aracılığıyla verilen talimatlar.
C. “İçerik”, Kullanıcı İçeriğiniz ve metin, fotoğraf, resim, ses, video, kod ve diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Son Kullanıcılarınız tarafından bize sağlanan her türlü içerik anlamına gelir.
D. “AB Veri Koruma Yasası”, geçerli olduğu şekilde GDPR ve e-Gizlilik Yönergesi 2002/ 58/EC.
E. “GDPR”, 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamına gelir.
F. “Güvenlik Önlemleri”, burada belirtilen teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri anlamına gelir.
G. “Alt İşlemci”, Kontrollü Verilerinizi işlemek için Bilginler tarafından görevlendirilen bir kuruluş anlamına gelir.
H. “Kontrol Edilen Verileriniz”, Bilginler’in Hizmetlerin bir parçası olarak sizin adınıza işlediği İçerikteki kişisel veriler ve yalnızca bu tür kişisel verilerle ilgili olarak AB Veri Koruma Yasasına tabi olduğunuz ölçüde, kişisel veriler anlamına gelir. . Kontrole Tabi Verileriniz, Son Kullanıcılarınızın Sitenizle etkileşimlerine ilişkin olarak topladığımız veriler (IP adresi, cihaz/tarayıcı ayrıntıları ve Sitenize gelmeden önce ziyaret edilen web sayfaları dahil) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafımızca kontrol edildiğinde kişisel verileri içermez. tarayıcıları ve çerezler gibi teknolojiler aracılığıyla.

2. Uygulanabilirlik

Bu Veri İşleme Eki, yalnızca siz veya Son Kullanıcılarınız AEA veya İsviçre’de bulunan veri özneleri iseniz ve yalnızca Kontrole Tabi Verileriniz için geçerliyse sizin için geçerlidir. Bilginler’in, Üçüncü Taraf Hizmetleri aracılığıyla veya Hizmetler dışında, diğer üçüncü taraf bulut hizmetleri, çevrimdışı veya şirket içi depolama sistemleri de dahil olmak üzere işlemeyi seçtiğiniz kişisel verilerden sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

3. Veri İşleme Detayları

3.1 Konu Konusu. Bu Veri İşleme Eki kapsamındaki veri işlemenin konusu, Kontrole Tabi Verilerinizdir.
3.2 Süre. Sizinle aramızda olduğu gibi, bu Veri İşleme Eki kapsamındaki veri işleme süresi sizin tarafınızdan belirlenir.
3.3 Amaç. Bu Veri İşleme Eki kapsamında veri işlemenin amacı, zaman zaman sizin tarafınızdan başlatılan Hizmetlerin sağlanmasıdır.
3.4 İşlemenin Doğası. Sözleşmede açıklanan ve zaman zaman sizin tarafınızdan başlatılan Hizmetler.
3.5 Kişisel Verilerin Türü. Sizinle, Son Kullanıcılarınızla veya kişisel verileri, Hesabınız tarafından verilen talimatlara uygun olarak Hizmetlerin bir parçası olarak işlenen İçeriğe dahil olan diğer kişilerle ilgili Kontrollü Verileriniz.
3.6 Veri Sahiplerinin Kategorileri. Siz, Son Kullanıcılarınız ve kişisel verileri İçerikte yer alan diğer kişiler.

4. İşleme Rolleri ve Faaliyetleri

4.1 Bilginler ve Kontrolör olarak Siz. Kontrolör sizsiniz ve Bilginler Kontrollü verilerinizin işlemcisidir.
4.2 Bilginler Denetleyici olarak. Bilginler ayrıca sizinle veya Son Kullanıcılarınızla ilgili bazı kişisel veriler için bağımsız bir denetleyici olabilir. Kontrol ettiğimiz bu kişisel verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamıza ve Hizmet Şartlarımıza bakın. Bu kişisel verilerin nasıl kullanılacağına ve işleneceğine bağımsız olarak karar verir ve kendi amaçlarımız için kullanırız. Kişisel verileri bir kontrolör olarak işlediğimizde, Sözleşmenin sizinle aramızda bir ortak kontrolör ilişkisi oluşturmadığını kabul ve teyit etmektesiniz. Son Kullanıcılarınızın Sitenizle etkileşimlerine ilişkin verilere erişim gibi, tarafımızca kontrol edilen kişisel verileri size sağlarsak, bunları bağımsız bir veri denetleyicisi olarak alırsınız ve bu bağlamda AB Veri Koruma Yasasına uyumdan sorumlu olursunuz.
4.3 İşleme Faaliyetlerinin Tanımı. Kontrol Edilen Verilerinizi, Hesabınızdan kullanılabilecek, yapılandırılabilecek veya değiştirilebilecek Hizmetleri size sağlamak amacıyla (“Amaç”) işleyeceğiz. Örneğin, Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, Kontrole Tabi Verilerinizi şu amaçlarla işleyebiliriz: (a) Sitenize bir sosyal medya platformundan içerik veya özellikler entegre etmenizi sağlamak; veya (b) Son Kullanıcılarınıza sizin adınıza e-posta göndermek.
4.4 Kanunlara Uyum. Talimatlarınızın Kontrole Tabi Verilerinizle ilgili olarak geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve kurallara uygun olmasını ve Kontrole Tabi Verilerinizin yasal olarak toplanmasını sağlayacaksınız.

Veri İşleme Ek Bilgilendirme hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri İşleme Ek Bilgilendirme ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@bilginleras.com e-posta adresine email gönderebilirsiniz. BİLGİNLER’e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Bilginler Turizm İnş. ve Ticaret A.Ş.
Adres: Bahçe Kapı Mahallesi 2460. Sokak No:21/A Şaşmaz PK.06797 Etimesgut, Ankara TURKİYE
E-posta: info@bilginleras.com
Telefon: +90 (312) 278 00 14
Faks: +90 (312) 278 38 39

Sözleşmelere Geri Dön